POLITICA PRIVIND DATELE PERSONALE

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, AMAKRON SRL („Subscrisa”) administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele pe care le colectăm automat în momentul în care accesați pagina de internet a Subscrisei.

Pentru Subscrisa, confidențialitatea datelor personale ale colaboratorilor noștri este un principiu de la care nu înțelegem să ne abatem în nicio situație, însă accesarea site-ului Subscrisei determină automat transmiterea de către server-ul dumneavoastră a unor date către server-ul care găzduiește site-ul Subscrisei. Aceste date sunt colectate automat și, împreună cu fișierele cookie reprezintă singurele date pe care le prelucrăm. Fișierele cookie sunt fișiere de mici dimensiuni care sunt încărcate de site-ul nostru pe aparatul de pe care accesați site-ul pentru a-l recunoaște la o vizită ulterioară.

Scopul colectarii datelor este monitorizarea traficului intern și internațional de care se bucură site-ul Subscrisei și fiecare pagină a sa, în vederea adaptării acestuia pentru o mai bună funcționare a activității noastre.

Site-ul Subscrisei poate fi vizitat fără a se furniza vreo informație cu caracter personal. Datele colectate pentru urmărirea traficului site-ului nu pot fi legate de numele sau alte date care pot conduce la identificarea persoanelor care accesează site-ul Subscrisei. Ele cuprind: datele comunicate între servere, URL-ul paginilor accesate, data și ora accesării precum și IP-ul de la care s-a accesat pagina.

Datele sunt colectate automat de către site-ul Subscrisei, în momentul în care se accesează una din paginile acestuia. Daca nu doriți ca datele privind ora, sursa, locația și timpul petrecut pe fiecare pagină să fie înregistrate, aveți posibilitatea de a părăsi site-ul Subscrisei.

Cu stimă,

Echipa Amakron